10 label-03.png

ROUTE 14

Thay thế bằng Tuyến 96 mới, tuyến này phục vụ các điểm đến của Tuyến 14 và các khu vực khác của Gilroy.


ROUTE 17

Thay thế bằng Tuyến 96 mới, tuyến này phục vụ các điểm đến của Tuyến 14 và các khu vực khác của Gilroy.


ROUTE 19

Thay thế bằng Tuyến 96 mới, tuyến này phục vụ các điểm đến của Tuyến 19 và các khu vực khác của Gilroy.


ROUTE 18

Đổi lại số thành Tuyến 97; tăng tần suất vào các ngày thường.


ROUTE 68

Giảm tần suất vào buổi trưa tại đoạn từ Trạm Xe Điện Santa Teresa đến trạm Gilroy Caltrain Station. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 96

Tuyến đường vòng hai chiều mới tại Gilroy; thay thế các Tuyến 14, 17 và 19.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 97

Thay thế Tuyến 18; tăng tần suất các ngày thường.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation