DASH

Thay thế bằng tuyến Rapid 500.


10 label-03.png

RAPID 500

Thay thế tuyến xe chạy đường ngắn DASH; kết nối trạm Diridon Station tới San Jose State University và trạm Berryessa BART Station; tăng tần suất tuyến Rapid 500. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation