ROUTE 61

Thay đổi hành trình từ đường Mabury Road tới đường Berryessa Road giữa trạm Berryessa BART Station và đường Piedmont Road. Tăng tần suất vào Thứ Bảy và Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

10 label-03.png

ROUTE 62

 Thay thế bằng Tuyến 61.