ROUTE 51

Số mới cho đoạn Moffett Field đến De Anza College của Tuyến 81 hiện tại; giảm tần suất tại đoạn này và ngưng phục vụ vào Thứ Bảy. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

10 label-03.png

ROUTE 53

Thay đổi hành trình để phục vụ Vallco Mall và trạm Santa Clara Caltrain Station thay vì West Valley College; sự thay đổi này thay thế một phần của Tuyến 81 hiện tại. Tăng tần suất vào ngày thường. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 54

Ngưng hoạt động Tuyến54; bổ sung dịch vụ thường xuyên hơn cho tuyến Rapid 523 mới tại hành lang Mathilda Avenue/De Anza Road.


ROUTE 55

Thay đổi hành trình giữa Downtown Sunnyvale và đại lộ Remington Avenue; giảm tần suất trong giờ cao điểm vào ngày thường và tăng tần suất vào Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 81

Thay thế đoạn từ Moffett Field đến De Anza College bằng Tuyến 51 mới.  Thay thế đoạn từ De Anza College đến trạm Santa Clara Caltrain Station bằng Tuyến 53 sửa đổi.


60 label-03.png

ROUTE 323

Nâng cấp tuyến Rapid 523 và mở rộng đầu phía tây tới Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin và đầu phía đông tới trạm Berryessa BART Station.


ROUTE 523

Tạo Tuyến 523 mới kết nối Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin, Downtown Sunnyvale, De Anza College, Vallco, Valley Fair, Santana Row, Downtown San Jose, Mexican Heritage Plaza và trạm Berryessa BART Station. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation