10 label-03.png

ROUTE 23

Thay đổi hành trình ở đầu phía đông để phục vụ đường White Road tại East San Jose. Giảm tần suất; tăng tần suất Tuyến 523. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

60 label-03.png

ROUTE 323

Nâng cấp tuyến Rapid 523 và mở rộng đầu phía tây tới Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin và đầu phía đông tới trạm Berryessa BART Station. 


ROUTE 523

Tạo Tuyến 523 mới kết nối Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin, Downtown Sunnyvale, De Anza College, Vallco, Valley Fair, Santana Row, Downtown San Jose, Mexican Heritage Plaza và trạm Berryessa BART Station. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation