10 label-03.png

ROUTES 32, 34, & 35

Được thay thế bằng Tuyến 21 mới.


ROUTE 21

Tạo Tuyến 21 mới kết nối Downtown Palo Alto với Trung Tâm Vận Chuyển San Antonio, Downtown Mountain View, Downtown Sunnyvale và trạm Santa Clara Caltrain Station. Tuyến 21 mới sẽ thay thế các Tuyến 32 và 35 hiện tại.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation