ROUTE 13

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp.


10 label-03.png

ROUTE 63

Thay đổi đầu phía nam từ Almaden Expressway/Camden Avenueđến Meridian Avenue/Blossom Hill Road; tăng tần suất vào ngày thường.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 64

 

Thay đổi hành trình trung tâm thành phố.
 

Weekday Frequency

Route 64 weekday frequency-02.png

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

60 label-03.png

ROUTE 65

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp.