60 label-03.png

ROUTE 10

Kết hợp với Tuyến 60 mới, tuyến này sẽ kết nối Phi Trường Mineta San Jose (Mineta San Jose Airport) với trạm Milpitas BART Station, Valley Fair, Santana Row và Downtown Campbell.


10 label-03.png

ROUTE 60

Kết hợp với Tuyến 10 để tạo Tuyến 60 mới kết nối Phi Trường Mineta San Jose (Mineta San Jose Airport) với trạm Milpitas BART Station, Valley Fair, Santana Row và Downtown Campbell.  Tăng tần suất vào ngày thường vàcuối tuần. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 59

Tạo Tuyến 59 mới kết nối trạm Santa Clara Caltrain Station, Mission College, Alviso và Trạm Xe Điện Baypointe. Tuyến 59 mới sẽ phục vụ các đoạn của Tuyến 58 ngưng hoạt động và Tuyến 60 sửa đổi.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation