ROUTE 25

Thay đổi hành trình ở đầu phía đông để không còn phục vụ đường White Road tại East San Jose nữa. Giảm tần suất vào ngày thường và tăng tần suất vào Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Route 25 Weekday frequency-01.png

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation