Để đáp ứng yêu cầu từ cộng đồng về việc rút ngắn thời gian hành trình, cải thiện kết nối đến các dịch vụ khu vực, cung cấp dịch vụ vận chuyển thường xuyên hơn và nhanh hơn, sử dụng quỹ hiệu quả hơn về chi phí, chúng tôi đề nghị những thay đổi sau đây:

Xây dựng hệ thống vận chuyển thường xuyên

Một hệ thống các tuyến vận chuyển thường xuyên, giao nhau, tạo ra mạng lưới cố kết cho phép hành khách chọn đường đi trực tiếp giữa điểm đi và điểm đến, tạo ra nhiều cách kết hợp phương án di chuyển. Vì có nhiều tuyến thường xuyên hơn nên sẽ rút ngắn thời gian chờ xe buýt hoặc xe lửa, cũng như sẽ giúp cho việc chuyển tiếp giữa các tuyến thường xuyên trở nên nhanh chóng và chắc chắn hơn. Sự tiện lợi và đáng tin cậy của hệ thống thường xuyên sẽ mở ra khả năng vận chuyển nhiều người hơn.

Hệ thống thường xuyên

Các hệ thống thường xuyên tạo ra sự kết nối và nhiều phương án di chuyển.

 

Hệ thống tỏa từ tâm

Các hệ thống tỏa từ tâm hội tụ tại một điểm trung tâm, đôi khi cần có các tuyến di chuyển gián tiếp.

 

Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp đề xuất xây dựng một mạng lưới các tuyến bắc/nam và đông/tây thường xuyên trong khắp hạt. Dịch vụ mới với thời gian 15 phút hoặc nhanh hơn đang được đề xuất cho các tuyến đường Mathilda Avenue/De Anza Boulevard, Great America Parkway/Bowers Avenue/Kiely Boulevard và Winchester Boulevard, Tully Road, Taylor Street/Maybury Road và Oakland Road, cùng với những tuyến khác. Các tuyến đông/tây mới như Tuyến 20 và Tuyến 21 kết hợp nhiều thành phần của các tuyến hiện tại, loại bỏ việc chuyển tiếp và tạo các tuyến xuyên đô thị thực sự.

Cải thiện kết nối giữa các vùng

Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp tăng số tuyến và tần suất của các tuyến kết nối đến những dịch vụ khu vực như BART và Caltrain.

BART

Đề xuất các kết nối mới: dịch vụ của Blue Line, Orange Line, các Tuyến 47, 60, 61, 66, 70, 71, 77, Rapid 500 và Rapid 523

Caltrain

Đề xuất các kết nối mới: Orange Line, Rapid 500 và Rapid 523

Phi Trường San Jose Mineta

Đề xuất mở rộng tuyến phi trường đến Trạm BART Milpitas và Trung Tâm Vận Chuyển Winchester

Tăng tần suất các tuyến có nhiều hành khách

Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp đề xuất tăng tần suất các tuyến có nhiều hành khách, đặc biệt là các tuyến bao gồm hệ thống thường xuyên. Các tuyến chiếm khoảng 35 phần trăm lượng hành khách ngày thường sẽ được tăng tần suất trong kế hoạch này. Để tăng tần suất như trên, các tuyến ít hành khách hoặc các tuyến thừa năng suất sẽ giảm tần suất hoặc ngưng hoạt động. Các tuyến này chiếm khoảng 16 phần trăm lượng hành khách hiện tại. Hành khách trên các tuyến ngưng hoạt động có thể sử dụng các tuyến vận chuyển gần đó.

Tuyến Xe Buýt VTA

Làm cho các tuyến trở nên nhanh hơn

Quý vị mong muốn dịch vụ vận chuyển đi nhanh hơn, do đó chúng tôi đề xuất hai tuyến tốc hành mới:

  • Tuyến Rapid 500 sẽ kết nối Trạm Diridon ở Trung Tâm Thành Phố San Jose với Trạm BART Berryessa.Tuyến này được thiết kế để có tốc độ cao, đi trực tiếp và chỉ dừng ở một số ít trạm giữa BART Berryessa và Trung Tâm Thành Phố San Jose.
  • Tuyến Rapid 523, là tuyến nâng cấp và mở rộng từ Tuyến Limited 323, sẽ đi dọc Mathilda Avenue, De Anza Boulevard, Stevens Creek Boulevard, San Carlos Street, Santa Clara Street và King Road. Tuyến Rapid 523 sẽ là kết nối mạnh mẽ, mang lại dịch vụ vận chuyển trong 12 phút hoặc nhanh hơn đến những địa điểm lớn như khu vực làm việc ở Northern Sunnyvale, Trung Tâm Thành Phố Sunnyvale, De Anza College, hành lang Stevens Creek, Valley Fair, Santana Row, Trung Tâm Thành Phố San Jose, Alum Rock Avenue, Mexican Heritage Plaza và Trạm BART Berryessa.

Sử dụng quỹ hiệu quả hơn về chi phí

Lượng hành khách đi xe buýt VTA rất đa dạng. Tuyến có năng suất cao nhất của VTA ghi nhận 33 hành khách mỗi giờ trong ngày thường. Ngược lại, tuyến có năng suất thấp nhất của VTA ghi nhận chỉ có 8 hành khách mỗi giờ trong ngày thường. VTA tốn tương ứng 1,98 đô la và 15,16 đô la một người để vận chuyển những hành khách này.

Tuyến Xe Buýt VTA

Một trong những góp ý mà chúng tôi thường xuyên nhận được là nên sử dụng quỹ cộng đồng hiệu quả hơn về chi phí và chuyển tài nguyên từ các tuyến có ít hành khách, nhiều kinh phí sang các tuyến có nhiều hành khách, ít kinh phí. Theo đó, mỗi đô la được sử dụng sẽ giúp vận chuyển nhiều hơn. Đương nhiên, lượng hành khách và chi phí không phải là những điều duy nhất cần cân nhắc khi thiết kế dịch vụ vận chuyển. VTA đặc biệt xem xét đến những thành phần dân cư có thể chịu thiệt thòi như sinh viên, người cao niên, người có thu nhập thấp và người khuyết tật. Nhìn chung, Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp đề xuất giảm mức độ dịch vụ trên các tuyến ít hành khách, nhiều kinh phí và đầu tư lại tài nguyên này cho các tuyến nhiều hành khách, ít kinh phí.