Chia sẻ suy nghĩ của quý vị về Kế Hoạch Dự Thảo!

Cùng tham gia với nhân viên dự án để thảo luận về mạng lưới vận chuyển dự thảo của VTA tại một trong các cuộc họp cộng đồng trực tiếp hoặc các buổi hội thảo trực tuyến sau đây.

Không thể tham dự cuộc họp trực tiếp hoặc buổi hội thảo trực tuyến? Vui lòng ghi nhận xét ở bên dưới cho chúng tôi.