Tháng Mười Một năm 2016, cử tri Hạt Santa Clara chấp thuận Sắc Luật B, cấp quỹ cho chín hạng mục cải thiện vận chuyển. Dự kiến sẽ có 500 triệu đô la cho các hoạt động vận chuyển trong 30 năm tới (16,7 triệu đô la mỗi năm) và số tiền này có thể được sử dụng theo những cách sau đây:

  • Mở rộng các dịch vụ di động và chương trình có giá vé phải chăng cho hành khách là người cao niên, người khuyết tật, sinh viên và người có thu nhập thấp.
  • Cải tiến mạng lưới xe buýt chính thường xuyên.
  • Cải thiện tiện nghi tại các trạm xe buýt để tăng sự an toàn, an ninh và khả năng tiếp cận dịch vụ.
  • Hỗ trợ các mô hình dịch vụ vận chuyển mới và tiên tiến để giải quyết các kết nối dặm đầu/cuối.

Ban Quản Trị VTA sẽ quyết định chi tiêu bao nhiêu trên từng hạng mục sử dụng này vào đầu năm 2017. Nếu Ban Quản Trị chấp thuận cấp vốn để cải tiến mạng lưới xe buýt chính và/hoặc hỗ trợ các mô hình dịch vụ vận chuyển mới và tiên tiến, thì tiền quỹ bổ sung này sẽ được đưa vào Kế Hoạch Cuối Cùng Về Mạng Lưới Kế Tiếp.