902/GREEN LINE

Thay đổi tên đối với Green Line. Thay đổi đầu phía bắc đến Trạm Xe Điện Old Ironsides; tăng tần suất lên 15 phút trong cả ngày. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

10 label-03.png

901/BLUE LINE

Thay đổi tên đối với Blue Line.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

900/PURPLE LINE

Thay đổi tên đối với Purple Line.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ORANGE LINE

Tạo Orange Line mới để kết nối Downtown Mountain View vớiTrung Tâm Vận Chuyển Alum Rock; hoạt động với tần suất cách nhau 15 phút trong cả ngày. Dịch vụ tốc hành có thể được xem xét.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

COMMUTER EXPRESS/YELLOW LINE

Thay đổi tên đối với Yellow Line.   Thay đổi đầu phía bắc từ Trạm Xe Điện Baypointe đến Trạm Xe Điện St. James; tăng khoảng thời gian dịch vụ trong giờ cao điểm. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency