VTA sẽ cân nhắc thay đổi chính sách giá vé cùng với Kế Hoạch Mạng Lưới Kế Tiếp để bảo đảm sự hài hòa. Nghiên cứu này sẽ phân tích lượng hành khách tiềm năng và tác động đến doanh thu từ việc cho phép chuyển tiếp miễn phí, điều chỉnh thẻ thông hành cho thiếu niên và EcoPass cũng như việc đơn giản hóa đã đề xuất về các hạng dịch vụ. Nghiên cứu giá vé sẽ hoàn tất vào đầu năm 2017 và những đề nghị trong đó sẽ được Ban Quản Trị VTA cân nhắc.