ROUTE 12

Ngưng hoạt động; hành khách có thể sử dụng Tuyến 61 sửa đổi hoặc Tuyến 77.


ROUTE 22

Giảm tần suất vào ngày thường; tăng tần suất Tuyến 522.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

10 label-03.png

ROUTE 23

Thay đổi hành trình ở đầu phía đông để phục vụ đường White Road tại East San Jose. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 25

Thay đổi hành trình ở đầu phía đông để không còn phục vụ đường White Road tại East San Jose nữa. Giảm tần suất vào ngày thường và tăng tần suất vào Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 42

Đổi số lại thành Tuyến 76; thay đổi hành trình giữa Capitol Expressway và Evergreen College để phục vụ Trung Tâm Vận Chuyển Eastridge và Tuyến 31 hiện tại. Tăng tần suất vào ngày thường. 


ROUTE 45

Ngưng hoạt động do số lượng hành khách thấp.


ROUTE 61

Thay đổi hành trình từ đường Mabury Road tới đường Berryessa Road giữa trạm Berryessa BART Station và đường Piedmont Road. Tăng tần suất vào Thứ Bảy và Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 66

Thay đổi hành trình để phục vụ trạm Milpitas BART Station; tăng tần suất vào ngày thường.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 68

Giảm tần suất vào buổi trưa tại đoạn từ Trạm Xe Điện Santa Teresa đến trạm Gilroy Caltrain Station. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

Route 68 weekend frequency-02.png
 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 70

Thay đổi đầu phía bắc từ Trung Tâm Vận Chuyển Great Mall đến trạm Milpitas BART Station, thay đổi hành trình để kết nối tới trạm Berryessa BART Station. Không còn tiếp tục dịch vụ giữa Trung Tâm Vận Chuyển Eastridge và Trạm Xe Điện Capitol, hành khách trên đoạn này có thể sử dụng Tuyến 76 hoặc 72.

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 71

Thay đổi đầu phía bắc từ Trung Tâm Vận Chuyển Great Mall đến trạm Milpitas BART Station; giảm dịch vụ trong giờ cao điểm vào ngày thường và tăng dịch vụ vào Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 72

Mở rộng đến Trạm Xe Điện Capitol; tăng tần suất vào Thứ Bảy và Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 73

Thay đổi đầu phía nam từ Capitol Expressway/Snell đến Monterey Road/Branham Road; tăng tần suất vào cuối tuần. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

Hours of Operation

 

ROUTE 76

Tạo Tuyến 76 mới thay thế Tuyến 42 và 31.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 77

Thay đổi đầu phía bắc từ Trung Tâm Vận Chuyển Great Mall đến trạm Milpitas BART Station; thay đổi đầu phía nam của tuyến để vào Trung Tâm Vận Chuyển Eastridge qua đường Tully Road chứ không phải Rigoletto Drive. Thay đổi hành trình để kết nối đến trạm Berryessa BART Station. Tăng tần suất vào ngày thường, Thứ Bảy và Chủ Nhật. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

60 label-03.png

ROUTE 323

Nâng cấp tuyến Rapid 523 và mở rộng đầu phía tây tới Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin và đầu phía đông tới trạm Berryessa BART Station. 


ROUTE 522

Tăng tần suất vào ngày thường.
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 
 

Hours of Operation

 

ROUTE 523

Tạo Tuyến 523 mới kết nối Trung Tâm Vận Chuyển Lockheed Martin, Downtown Sunnyvale, De Anza College, Vallco, Valley Fair, Santana Row, Downtown San Jose, Mexican Heritage Plaza và trạm Berryessa BART Station. 
 

Weekday Frequency

Saturday Frequency

Sunday Frequency

 

Hours of Operation