Những nơi có đề xuất giảm hoặc ngưng hoạt động của dịch vụ vận chuyển thường là những khu vực có hình mẫu phát triển có mật độ dân cư thấp, có xu hướng sử dụng xe ô tô. Những nơi này khó phục vụ bằng dịch vụ vận chuyển có tuyến cố định do hành khách thường phân tán trên diện rộng, và xe buýt chỉ có thể phục vụ những ai ở trong tầm đi bộ đến trạm xe buýt. Tuyến cố định đơn giản là không phù hợp với hình mẫu phát triển này.

VTA đang tìm hiểu những mô hình dịch vụ thích hợp hơn với những nơi như vậy. Những mô hình này bao gồm việc phân bổ các chương trình xe chạy đường ngắn trong thành phố và những hành trình có trợ cấp được thực hiện thông qua dịch vụ theo yêu cầu. Cả hai lựa chọn trên đều mang lại sự di động với chi phí thấp hơn cho VTA so với việc vận hành dịch vụ tuyến cố định trong một số trường hợp. Lựa chọn thứ hai cho phép hành khách thực hiện những hành trình trực tiếp, đến tận nơi theo ý họ, điều này có thể được ưa chuộng hơn so với việc đi lại bằng dịch vụ vận chuyển tuyến cố định.

Những đề nghị trong Nghiên Cứu Hệ Thống Nối Tiếp Chính sẽ được Ban Quản Trị VTA cân nhắc vào đầu năm 2017.