Vì sao VTA thiết kế lại mạng lưới vận chuyển?

Hai năm một lần, VTA cập nhật kế hoạch dịch vụ vận chuyển. Thông thường, những cập nhật này tạo ra những thay đổi nhỏ đối với dịch vụ vận chuyển để đáp ứng yêu cầu từ hành khách và những thay đổi về nhu cầu vận chuyển dựa trên sự phát triển mới. Cập nhật cho kế hoạch dịch vụ vận chuyển 2017-19 sẽ khác biệt. Chúng tôi đang thiết kế lại hệ thống vận chuyển từ đầu vì một số lý do:

Dịch vụ vận chuyển dường như đang mất đi sức hút

Từ năm 2001, dân số của Hạt Santa Clara đã tăng thêm 12 phần trăm, nhưng lượng hành khách của dịch vụ vận chuyển VTA giảm đi 23 phần trăm. Một phần nguyên nhân là do việc tăng chi phí sinh hoạt và y tế đã làm tăng chi phí vận hành mỗi giờ của VTA, dẫn đến giảm 13 phần trăm lượng dịch vụ mà VTA có thể vận hành. Một yếu tố khác có thể là vì dịch vụ mà VTA cung cấp đã trờ nên kém hấp dẫn với hành khách. Việc thiết kế lại này là để dịch vụ mà VTA cung cấp phù hợp hơn với thị trường đi lại.

Hạt Santa Clara từ năm 2001:

 

Dịch vụ BART mới, đi đến Hạt Santa Clara

Mùa thu năm 2017, BART có lịch bắt đầu đưa Trạm Milpitas và Trạm Berryessa mới vào hoạt động. Hàng nghìn hành khách BART sẽ bắt đầu đến Hạt Santa Clara qua hai trạm này, và kết nối vận chuyển đến các trạm đó sẽ cần được cải thiện để đáp ứng nhu cầu mới.

Những thay đổi mà chúng tôi kỳ vọng đối với dịch vụ vận chuyển công cộng

Vì các thành phố ngày càng phát triển và tắc nghẽn giao thông ngày càng tồi tệ, nên kỳ vọng của chúng tôi đối với dịch vụ vận chuyển công cộng có xu hướng tiến hóa từ một tùy chọn đi lại cho những ai không có phương tiện di chuyển khác thành một cách để mọi người di chuyển theo chiều hướng có hiệu quả về khoảng trống.

Mục đích của dịch vụ vận chuyển công cộng là gì?

Câu hỏi lớn mà VTA đã và đang hỏi cộng đồng cũng như Ban Quản Trị VTA là “mục đích của dịch vụ vận chuyển công cộng là gì?” Đó là bởi vì các hãng vận chuyển được giao trách nhiệm đạt được hai mục tiêu xung đột với nhau: lượng hành khách và độ bao phủ. Mục tiêu về lượng hành khách bắt buộc VTA tối đa hóa số lượt chở được cung cấp và tối thiểu hóa chi phí trên mỗi lượt chở bằng cách tập trung vào dịch vụ vận chuyển ở những khu vực có nhiều hành khách. Mục tiêu về độ bao phủ bắt buộc các hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ vận chuyển cho càng nhiều người và càng nhiều địa điểm càng tốt, bất kể lượng hành khách là bao nhiêu. Mục tiêu về lượng hành khách và độ bao phủ đều rất tốt, nhưng hai mục tiêu này vốn xung đột với nhau. Với ngân sách cố định, chúng tôi không thể vừa tăng dịch vụ ở những khu vực nhiều hành khách vừa tăng dịch vụ đến nhiều nơi hơn.

VTA cân đối hai mục tiêu này bằng cách quyết định chi tiêu bao nhiêu trên các tuyến có mục đích tăng lượng hành khách, bao nhiêu trên các tuyến có mục đích tăng độ bao phủ. Hiện tại, VTA sử dụng 70 phần trăm ngân sách hoạt động trên các tuyến có mục đích tăng lượng hành khách và 30 phần trăm trên các tuyến có mục đích tăng độ bao phủ. VTA có nên thay đổi mức cân đối này để thiên về lượng hành khách hay không?

Mức cân đối lượng hành khách/độ bao phủ

Mùa hè năm 2016, VTA tiến hành hàng loạt các cuộc họp cộng đồng và hội thảo lãnh đạo cộng đồng, tổ chức các buổi thuyết trình có khách mời, viết bài đăng trên blog, tweet để hỏi xem VTA có nên thay đổi mức cân đối lượng hành khách/độ bao phủ hay không. Chúng tôi đã xây dựng ba ý tưởng mạng lưới vận chuyển (70/30, 80/20 và 90/10) minh họa hình ảnh của các mức cân đối lượng hành khách/độ bao phủ khác nhau và nhờ quý vị cho biết ý kiến. Kết quả trung bình từ góp ý của cộng đồng là 80/20, trong đó các lãnh đạo cộng đồng đại diện cho những người dựa vào dịch vụ vận chuyển để di chuyển đề xuất 85/15. Dựa trên sự gần gũi giữa các lãnh đạo cộng đồng và nhu cầu của hành khách, Ban Quản Trị VTA chỉ đạo nhân viên xây dựng mạng lưới vận chuyển áp dụng mức cân đối 85/15.

Bước tiếp theo là gì?

VTA đang nhờ cộng đồng xem xét Kế Hoạch Dự Thảo Về Mạng Lưới Kế Tiếp và giúp chúng tôi cải thiện. Lần gần đây nhất thiết kế lại hệ thống vận chuyển từ đầu, VTA đã thực hiện khoảng 50 thay đổi từ khi phát hành Kế Hoạch Dự Thảo đến khi thông qua Kế Hoạch Cuối Cùng dựa trên góp ý từ cộng đồng. Vui lòng giúp chúng tôi làm cho kế hoạch này trở nên tốt hơn!